Wersja opisowa, skrócona: Weekend — Dragon gra w Seriousy, można